BAYEGE

Türkiye’de; “Tarımsal Üretim” ve “Süs Bitkileri Üretimi” sektörlerinde, pazar ülkelere yakınlık, olumlu iklim şartları ve dinamik insan gücü gibi avantajlara sahip olunmasına rağmen, girdi maliyetlerinin yüksekliği, tarımsal alanların bilinçsiz ve kontrolsüz olarak kullanımı gibi nedenler…

Devam et

MİSYON

Varlık sebebimizi tanımlayan misyonumuz, biyoteknolojik yöntemlerle tarımsal üretimin bütün aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik, elde edilecek ürünün kalite ve sürdürülebilirliğini sağlamak, innovatif firma anlayışıyla tarım, sektöründeki kurum ve kuruluşların içerisinde…

Devam et

VİZYON

Şirketimizin kurmak istediği geleceği ve ulaşmayı amaçladığı noktayı ifade eden vizyonumuz; Türkiye’de tarımsal üretimde kaliteli, yenilikçi ve sorumlu davranarak üreticinin yanında yer almak , verim ve kaliteyi sınırlandıran parametreleri etkin, ekonomik ve sürdürülebilir olarak çözümlem…

Devam et