BAYEGE

Bayege Tarım Ürünleri Çiçekçilik Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

Bayege, üretim malzemeleri satış hizmeti vermektedir. 

Türkiye'de; “Tarımsal Üretim” ve “Süs Bitkileri Üretimi”  sektörlerinde, pazar ülkelere yakınlık, olumlu iklim şartları ve dinamik insan gücü gibi avantajlara sahip olunmasına rağmen, girdi maliyetlerinin yüksekliği, tarımsal alanların bilinçsiz ve kontrolsüz olarak kullanımı gibi nedenlerle toprak kalitesi düşük alanlar oluşmaktadır.

Ülkemizde, başta organik madde yetersizliğinden dolayı yüksek girdi uygulayarak düşük miktarlarda ürün elde edilmesi nedeniyle ekonomik optimum ürün eşikleri dünya ortalamasının çok altında kalmakta ve bu durumda üreticilerin rekabet gücü azalmaktadır. İşte tam da bu sebeple tarımsal üretimin bütün aşamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik önerilerde biyoteknolojik yaklaşımların ortaya konması, elde edilecek ürünün kalite ve sürdürülebilirliği açısından çok önemli olacaktır. Bu bakış açısını yakalayan BAYEGE şirketi, “Biyoteknoloji” ile üreticinin dünya pazarında rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir.

Tarımsal üretim bakımından “Biyoteknoloji” terimi; verim ve kaliteyi sınırlandıran parametreleri, etkin, ekonomik ve sürdürülebilir olarak çözümleyen hücre biyolojisi, doku kültürü, moleküler biyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimleri yanında mühendislik ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak bitki, hayvan ve mikroorganizmalar geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilmeyen yeni ve az bulunur maddeleri elde etmek için kullanılan teknolojinin tamamıdır. (“Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler, Türkiye’de Durum ve Çıkarımlar” kitabından alıntıdır.) Biyoteknolojik ürünler sayesinde, tarım ürünlerinde verimi etkileyen biyolojik ajanlara karşı (bakteri, virüs, mantar…vb.) dayanıklı bitki türleri geliştirilmektedir. Bitkilere faydalı maddeler zenginleştirilerek kaliteli ürünler elde edilmektedir.

Türkiye, dünyadaki gelişmeleri takip ederek stratejik planlar yapmak ve uygulamak zorundadır. Bu anlamda Bayege Tarım Ürünleri Çiçekçilik Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ürün yelpazesinde yer alan “ Toprak Ürünleri” ve “Gübreleme Çeşitleri” ile sunulan ürünlerin üreticiye dünya standartlarını yakalama konusunda yardımcı olacağını düşünüyoruz.  Biyogübreleme, doğal ve çevresel kirliliğin zararlı etkilerini azaltmada önemli katkılar sağlamaktadır. Organik gübreleme ile bitkisel verimlilik artırılmakta aynı zamanda toprağın fiziksel ve kimyasal yapısı iyileştirilmektedir.

Örneğin, ürünlerimiz arasında yer alan “Cocopeat” hiçbir kimyasal içermediği için ekolojik açıdan temiz bir maddedir. Hindistan cevizinin dış kabuğundan oluşan organik bir üründür ve yüksek oranda nem tutma imkanı verir. (Kendi ağırlığının 7 misli nem tutma özelliğine sahiptir.) Bu sayede üreticiye sudan, gübreden, işçilikten ve zamandan tasarruf sağlar. Suyun fazlasını bünyesinde tutmaz, dolayısıyla tohumlarda ve bitkilerde aşırı sulamayla meydana gelebilecek çürümeleri ve mantarı önler. Tohum ve bitkilerin büyümesini hızlandırır ve ayrıca çok gelişmiş kök sistemi sağlar.

Yine ürünlerimiz arasında yer alan “Torf” nemli ve çok yağış alan yaz sıcaklarının düşük olduğu bölgelerde, göl yatakları, bataklık ve benzeri su altındaki arazilerde yetişen bitkilerin su dibinde çökerek hava ile ilişkisi kesilmiş bir ortamda yıllara çürüyüp birikmesiyle oluşur. %100 doğal bir maddedir. Su tutma kapasitesi ve havalanma kapasitesi yüksektir. Hastalık ve haşere taşımaz, her türlü bitki yetiştirmeye uygundur. Hacim olarak da hafiftir.

Ayrıca Bayege şirketi olarak Üretim Malzemeleri satışı olarak da hizmet vermekteyiz. Ürün yelpazemizde Üretim Saksıları, Taban Kumaşı ve seralarda ısı dağılımını kontrol ederek enerji kullanımında ciddi tasarruflar sağlamaya yarayan Perdeler ve Gölgeleme sistemi satışı da yapılmaktadır.